SÆRSKILT TILRETTELAGT OPPLÆRING

SÆRSKILT TILRETTELAGT OPPLÆRING

STO er solskinn, glede, tur, mestring, utvikling, vennskap og samhold!

STO er en avdeling for alle som trenger en særskilt tilrettelagt opplæring

På STO får alle elever med dokumentert tilretteleggingsbehov hjelp til å et kompetansebevis eller vitnemål. Undervisningen tilpasses de evner og forutsetninger den enkelte elev har.

En skoledag på STO er alltid variert og kan inneholde alt fra tur i skog og mark, matlaging, kunst og håndverk til engelsk, norsk og samfunnsfag. Målet på opplæringene er at elevene skal bli i stand til å mestre sitt eget liv, på sitt nivå.

Start video

Foto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Podcast

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.